Werkwijze

De gebruikers van de natuurspeelplaatsen van Zandraket komen nooit zelf met de vraag: “Wil je een groen speellandschap voor ons maken?” Het zijn leerkrachten, een ouders of een ambtenaar met deze vraag, niet de kinderen zelf…

We krijgen soms een concrete verlanglijst of, iets ruimer, een ruimere opdracht met een visie op natuurlijk spelen gebaseerd op het belang van groen, risicovol spel en de vele voordelen van een groen speellandschap.

Zandraket vertaalt de wensen en ideeën naar een ontwerp.

Voor een goed ontwerp vragen we naar input van de toekomstige gebruikers: de kinderen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners en verantwoordelijken voor onderhoud en beheer.

Dat kan op allerlei manieren, door:

 • een bijeenkomst droomdenken
 • een ontwerpworkshop op papier of in de zandbak
 • een informatiemiddag
 • een bezoek aan geslaagde projecten
 • een presentatie van Zandraket aan de gebruikers/omwonenden

Uiteindelijk komt het ontwerp in twee stappen tot stand: eerst een voorlopig ontwerp dat naar behoefte wordt gedeeld met de belanghebbenden en dan het definitieve ontwerp.

In elke situatie verloopt dit proces anders, want geen school, gemeente, opdrachtgever is het hetzelfde.

De aanleg

Het aanleggen van een natuurspeeltuin bij de school is een geweldig avontuur waar zandraket de kinderen zoveel mogelijk van wil laten meegenieten.

We beginnen met en oersterk vrolijk beginritueel: de wilgendans en het lichten van de eerste tegel. Het team van zandraket wordt voorgesteld.

Dan kan de transformatie beginnen…

Als het even kan helpen de kinderen mee de tegels uit het plein te halen en op te stapelen.

Tijdens de aanleg geven we veel ruimte aan de kinderen om contact te krijgen met het werk.

Zo mogelijk helpen ze mee met sjouwen van stenen of het planten van de nieuwe groen.

We strijden dagelijks met de paradox dat een grote machine of een ervaren hovenier sneller en efficiënter werken. Tijd is geld.

In de praktijk doen zich verschillende mogelijkheden voor om het enthousiasme hoog te houden en de kinderen contact te laten maken met dit fascinerende proces van aanleg en opbouw.

 • rondleidingen op verschillende momenten voor de verschillenden klassen
 • of een groepje reporters maakt een verslag voor de faceboekpagina of de website van de school.
 • eens vroeg een juf van instromers naar een taalles door Arend de timmerman: “dit is een hamer, en dit is een zaag, dit is een schroef en dit is een bijl”

Bij de aanleg wordt pas echt duidelijk waar het om gaat, dit geeft verschillende aangrijpingspunten:

 • opeens heeft iemand ergens nog dakpannen liggen of een berg klinkers, dan wel een dode boom die verwerkt kan worden in de natuurtuin
 • wie doet het onderhoud in school of daar buiten, met kinderen, met ouders of juist een ecologisch hovenier ter plaatse.
 • voor de leerkrachten ontstaat er nu pas een duidelijk beeld waar het om gaat, we gaan het gesprek aan.
 • we willen open zijn naar iedereen, jong en oud, die belangstelling toont en vragen heeft.

De aanleg van een groen speellandschap duurt ongeveer twee maanden. Het is een avontuur voor de hele school om de transformatie van dichtbij mee te maken. Elke dag geeft aanleiding voor leren, ervaren, kijken, vragen en zo mogelijk meedoen.

De natuurspeeltuin bewijst zijn/haar kwaliteit nadat hij in gebruik is genomen:

 • De sfeer wordt vriendelijker want kinderen zitten elkaar minder op de huid.
 • Kinderen komen individueel tot spel.
 • Minder minder ongelukken.
 • Kinderen komen rustiger terug in de groep en vooral jongens presteren beter.


Voor meer informatie en achtergronden:
zie ons levend netwerk

Voor meer ruimte voor Natuur en Kinderen:
www.springzaad.nl

Reportage – groenschoolplein

Speelsporen

Kinderen spelen en laten hun sporen na.

Zandraket

Atelier:
Commelinstraat 21 sous
1093 GT Amsterdam

Zandraket

Correspondentie:
Commelinstraat 432
1093 VD Amsterdam

zandraket
zandraket

Zandraket

Atelier:
Commelinstraat 21 sous
1093 GT Amsterdam

Correspondentie:
Commelinstraat 432
1093 VD Amsterdam